قیمت های روز
جوجه یک روزه بومی: 5.500 تومان ||جوجه بومی یک ماهه : 30،000 تومان ||جوجه بومی دو ماهه : 45،000 تومان ||جوجه بومی سه ماهه : 62،000 تومان ||جوجه بومی چهار ماهه : 62،000 تومان ||جوجه بومی پنج ماهه : 62،000 تومان ||جوجه بومی شش ماهه : 110،000 ||اردک یک روزه : 12،000 تومان ||اردک یک ماهه : 50،000 تومان ||اردک بالغ : 85،000 تومان ||کبک یک روزه : 9،500 تومان ||کبک یک ماهه : 30،000 تومان ||کبک دو ماهه : 35،000 تومان ||کبک سه ماهه : 43،000 تومان ||کبک چهار ماهه : 50،000 ||کبک بالغ : 90،000 تومان ||بوقلمون بیوتی یک روزه : 55،000 تومان ||بوقلمون بیوتی یک ماهه : 75،000 تومان ||بوقلمون برنز یک روزه : 32،000 تومان ||بوقلمون برنز یک ماهه : 63،000 تومان ||جوجه گوشتی راس : 8.000 -8.500 تومان ||جوجه گوشتی پلاس: 7.500 – 7.000 تومان ||جوجه گوشتی کاب : 6.500 – 6.000 تومان ||جوجه گوشتی آرین : 1.500 -2.000 تومان ||جوجه گوشتی هوبارد : 7.000-6.900 ||جوجه گوشتی فلکس : 7.300-7.800 ||جوجه گوشتی تو لکی:2.500 تومان – ||جوجه گوشتی آرین کنسلی : 4000 تومان ||شترمرغ هچری : 550،000 تومان ||شترمرغ 15 روزه : 550.000 تومان ||شترمرغ 20 روزه : 600.000 تومان ||شترمرغ یک ماهه : 650.000تومان ||شترمرغ دو ماهه:850.000 تومان ||شترمرغ سه ماهه: فعلا موجود نمی باشد ||شترمرغ پرواری : 75،000 تومان ||پولت یک روزه : 20،000 تومان ||پولت 90 روزه : 90،000 تومان ||تخم گذار(ل اس ال) : 125.000 تومان ||تخم مرغ بومی هر کیلو : 36،000 تومان ||تخم مرغ سفید: هر کیلو 39،800 تومان ||بلدرچین یک روزه: 2،000 تومان ||بلدرچین بالغ: 14،000 تومان 

امروز: 11آذر1401 - 11:41

قیمت زنده مرغ

اشتراک گذاری این مقاله در شبکه های اجتماعی :

میانگین قیمت مرغ زنده 1395-07-25آذربايجان شرقي: 40,000 ریالآذربايجان غربي: 42,000 ریالاردبيل: 41,000 ریالاصفهان: 43,000 ریالايلام: 40,000 ریالبوشهر: 45,000 ریالتهران: 40,500 ریالخراسان جنوبي: 45,000 ریالخراسان رضوی: 42,000 ریالخوزستان: 39,500 ریالزنجان: 41,000 ریالسمنان: 40,500 ریالفارس: 45,000 ریالقزوين: 40,500 ریالقم: 40,500 ریالمازندران: 42,000 ریالمرکزي: 42,000 ریالهمدان: 39,500 ریاليزد: 43,000 ریالکردستان: 41,250 ریالکرمان: 44,000 ریالکرمانشاه: 38,000 ریالکهکیلویه و بویر احمد: 43,000 ریالگلستان: 40,250 ریالگيلان: 41,850 ریال
لطفا عضو کانال ما شوید
@ariamontakhab

میانگین قیمت مرغ زنده 1395-07-19آذربايجان شرقي: 39,000 ریالآذربايجان غربي: 42,000 ریالاردبيل: 45,000 ریالاصفهان: 45,000 ریالايلام: 41,500 ریالبوشهر: 46,000 ریالتهران: 40,000 ریالخراسان جنوبي: 45,000 ریالخراسان رضوی: 44,000 ریالخوزستان: 40,500 ریالزنجان: 43,000 ریالسمنان: 40,500 ریالفارس: 45,000 ریالقزوين: 40,500 ریاللرستان: 42,500 ریالمازندران: 42,500 ریالمرکزي: 43,000 ریالهمدان: 40,000 ریاليزد: 45,000 ریالکردستان: 41,750 ریالکرمان: 44,000 ریالکرمانشاه: 38,750 ریالکهکیلویه و بویر احمد: 44,000 ریالگلستان: 42,500 ریالگيلان: 42,850 ریال
لطفا عضو کانال ما شوید
@ariamontakhab

آذربايجان شرقي: 44,500 ریالآذربايجان غربي: 45,500 ریالاردبيل: 46,000 ریالاصفهان: 45,500 ریالبوشهر: 48,000 ریالتهران: 45,500 ریالخراسان جنوبي: 45,000 ریالخراسان رضوی: 47,500 ریالخوزستان: 49,500 ریالزنجان: 45,500 ریالفارس: 47,000 ریالقزوين: 44,500 ریالقم: 45,500 ریاللرستان: 47,500 ریالمازندران: 46,000 ریالمرکزي: 45,500 ریالهمدان: 44,000 ریاليزد: 44,000 ریالکردستان: 46,250 ریالکرمان: 45,300 ریالکرمانشاه: 43,000 ریالکهکیلویه و بویر احمد: 45,000 ریالگلستان: 46,750 ریالگيلان: 45,850 ریال

میانگین قیمت مرغ زنده 1395-07-05آذربايجان شرقي: 44,500 ریالآذربايجان غربي: 45,000 ریالاردبيل: 46,000 ریالاصفهان: 45,500 ریالايلام: 46,250 ریالبوشهر: 48,000 ریالتهران: 45,500 ریالخراسان جنوبي: 45,000 ریالخراسان رضوی: 47,000 ریالخوزستان: 49,500 ریالزنجان: 45,500 ریالسمنان: 44,500 ریالفارس: 47,000 ریالقزوين: 45,500 ریالقم: 46,500 ریاللرستان: 47,000 ریالمازندران: 45,000 ریالمرکزي: 45,500 ریالهمدان: 43,000 ریاليزد: 44,000 ریالکردستان: 45,750 ریالکرمان: 43,000 ریالکرمانشاه: 43,000 ریالکهکیلویه و بویر احمد: 45,000 ریالگلستان: 46,750 ریالگيلان: 45,850 ریال

میانگین قیمت مرغ زنده 1395-07-07آذربايجان شرقي: 44,500 ریالآذربايجان غربي: 45,000 ریالاردبيل: 47,000 ریالاصفهان: 45,500 ریالايلام: 46,500 ریالبوشهر: 48,000 ریالتهران: 44,500 ریالخراسان جنوبي: 45,000 ریالخراسان رضوی: 46,000 ریالخوزستان: 49,500 ریالزنجان: 45,000 ریالسمنان: 43,500 ریالفارس: 47,000 ریالقزوين: 44,500 ریالقم: 44,500 ریاللرستان: 46,500 ریالمازندران: 45,000 ریالمرکزي: 45,500 ریالهمدان: 44,000 ریاليزد: 44,000 ریالکردستان: 46,250 ریالکرمان: 43,000 ریالکرمانشاه: 44,500 ریالکهکیلویه و بویر احمد: 47,000 ریالگلستان: 45,000 ریالگيلان: 45,850 ریال

میانگین قیمت مرغ زنده 1395-07-11آذربايجان شرقي: 44,000 ریالآذربايجان غربي: 45,000 ریالاردبيل: 45,000 ریالاصفهان: 44,500 ریالايلام: 44,250 ریالبوشهر: 48,000 ریالتهران: 43,500 ریالخراسان جنوبي: 45,000 ریالخراسان رضوی: 44,000 ریالخوزستان: 46,500 ریالسمنان: 43,500 ریالفارس: 47,000 ریالقزوين: 43,500 ریالقم: 43,500 ریاللرستان: 44,000 ریالمازندران: 42,000 ریالهمدان: 40,000 ریاليزد: 44,000 ریالکردستان: 44,250 ریالکرمان: 43,000 ریالکرمانشاه: 40,500 ریالکهکیلویه و بویر احمد: 48,000 ریالگلستان: 43,500 ریالگيلان: 45,850 ریال

میانگین قیمت مرغ زنده 1395-07-12آذربايجان شرقي: 44,000 ریالآذربايجان غربي: 45,000 ریالاردبيل: 45,000 ریالاصفهان: 42,500 ریالايلام: 42,500 ریالبوشهر: 47,000 ریالتهران: 40,500 ریالخراسان جنوبي: 45,000 ریالخراسان رضوی: 44,000 ریالخوزستان: 45,500 ریالزنجان: 41,000 ریالسمنان: 39,500 ریالفارس: 47,000 ریالقزوين: 40,000 ریالقم: 41,500 ریاللرستان: 43,500 ریالمازندران: 40,500 ریالمرکزي: 41,500 ریالهمدان: 39,500 ریاليزد: 44,000 ریالکردستان: 42,750 ریالکرمان: 43,000 ریالکرمانشاه: 39,750 ریالکهکیلویه و بویر احمد: 48,000 ریالگلستان: 41,500 ریالگيلان: 44,850 ریال
لطفا عضو کانال ما شوید

@میانگین قیمت مرغ زنده 1395-07-14آذربايجان شرقي: 42,000 ریالآذربايجان غربي: 42,500 ریالاردبيل: 42,500 ریالاصفهان: 41,000 ریالايلام: 40,500 ریالبوشهر: 47,000 ریالتهران: 39,000 ریالخراسان جنوبي: 45,000 ریالخراسان رضوی: 44,000 ریالخوزستان: 43,000 ریالزنجان: 40,000 ریالسمنان: 36,500 ریالفارس: 47,000 ریالقزوين: 39,000 ریالقم: 40,500 ریاللرستان: 41,000 ریالمازندران: 39,000 ریالمرکزي: 41,000 ریالهمدان: 35,500 ریاليزد: 41,000 ریالکردستان: 39,750 ریالکرمان: 41,500 ریالکرمانشاه: 38,000 ریالکهکیلویه و بویر احمد: 45,000 ریالگلستان: 39,500 ریال
لطفا عضو کانال ما شوید
@ariamontakhab

 

 

تماس با پشتیبانی فروش

09131005836

09121986651

09131007689

09123968671

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا به این مطلب امتیاز دهید*

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 + یک =

ردیفمحصولقیمت(تومان)
1جوجه راس8.000 - 8.500
2جوجه پلاس7.000 - 7.500
3جوجه کاب7.500 - 7.000
4جوجه فلکس7.800 - 9.000
5جوجه هوبارد6.000 - 6.500
6جوجه آرین1.000-2.000
7جوجه یک روزه بومی5.500
8جوجه بومی یک ماهه30.000
9جوجه بومی دو ماهه45.000
10جوجه بومی سه ماهه62.000
11جوجه بومی چهار ماهه62.000
12جوجه بومی پنج ماهه62.000
13جوجه بومی شش ماهه110.000
14اردک یک روزه12.000
15اردک یک ماهه50.000
16اردک بالغ85.000
17کبک یک روزه9.500
18کبک یک ماهه30.000
19کبک دو ماهه35.000
20کبک سه ماهه43.000
21کبک چهار ماهه50.000
22کبک بالغهر کیلو 90.000
23بوقلمون بیوتی یک روزه35.000-27.000
24بوقلمون بیوتی یک ماهه75.000
25بوقلمون برنز یک روزه32.000
26بوقلمون برنز یک ماهه63.000
27جوجه گوشتی تو لکی-
28جوجه گوشتی آرین کنسلی500
29شترمرغ 15 روزه550.000
30شترمرغ 20 روزه600.000
31شترمرغ یک ماهه650.000
32شترمرغ دو ماهه850.000
33شترمرغ سه ماههفعلا موجود نمی باشد
34شترمرغ پرواری70.000-75.000
35شتر مرغ هچری350،000
36پولت یک روزه20.000
37پولت 90 روزه90.000
38تخم گذار(ل اس ال)125.000
39تخم مرغ سفید هر کیلو 39.800
40تخم مرغ بومیهر کیلو 36.000