کتاب نگاهی علمی- کاربردی به نوپروری شترمرغ در ایران

کتاب نگاهی علمی- کاربردی به نوپروری شترمرغ در ایران

 نویسنده: دکتر اصغر محمدی خنامان

 این کتاب در ۲۹۵ صفحه شامل:

 – اطلاعات عمومی

 – مدیریت پرورش شترمرغ

 – جوجه‌کشی

 – اصول پرورش جوجه‌ها

 – تغذیه و موادغذایی

 – بیماری‌ها

 – حمل و نقل

 – اقتصاد پرورش شترمرغ

 – محصولات شترمرغ می‌باشد

2015-07-12T23:17:14+00:00